Biểu phí và Điều khoản điều kiện VIB Online Plus

1200x630

Nội dung bài viết

Biểu phí

Hiệu lực từ ngày 11/01/2022
Biểu phí bên dưới đã bao gồm VAT, trừ những phí thuộc đối tượng miễn VAT theo quy định từng thời kỳ

Bạn đang xem: Biểu phí và Điều khoản điều kiện VIB Online Plus

Lãi suất

Lãi suất vận dụng cho những giao dịch sắm sắm Miễn lãi lên tới 45 ngày
3%/tháng cho 03 kỳ sao kê trước tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu
2.83% – 3.33%/tháng cho những tháng tiếp theo Lãi suất vận dụng cho những giao dịch rút tiền 3%/tháng cho 03 kỳ sao kê trước tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu
2.83% – 3.33%/tháng cho những tháng tiếp theo Lãi suất vận dụng cho những giao dịch rút/ứng tiền mặt qua máy POS tại chi nhánh/phòng giao dịch VIB 1.25% – 1.50%/tháng

Mức lãi suất cụ thể tùy theo từng nhóm Chủ thẻ và được VIB thông tin cho từng Chủ thẻ lúc tham gia chương trình. Lãi suất vận dụng cho những giao dịch trả góp tại Đơn vị chấp nhận thẻ bất kỳ

1%/tháng tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp. Sử dụng thẻ thông minh để được miễn lãi cho những giao dịch sắm sắm Ngày tới hạn trả tiền của Quý khách là 15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê. VIB sẽ ko tính lãi trên những giao dịch sắm sắm nếu Quý khách trả tiền toàn bộ dư nợ cuối kỳ vào hoặc trước ngày tới hạn trả tiền. Đối với những giao dịch rút tiền mặt, lãi sẽ được tính từ ngày giao dịch. Số tiền lãi tối thiểu Ko vận dụng

Phí

Phí phát hành Miễn phí Phí thường niên thẻ chính 499.000 VNĐ Phí thường niên thẻ phụ 299.000 VNĐ Phí ứng/rút tiền mặt 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ) Phí quản lý giao dịch ngoại tệ 3.5% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 0.8% (tối thiểu: 1.000 VNĐ) Phí phát hành/cấp lại mã PIN giấy 50.000 VNĐ Phí phát hành lại thẻ 100.000 VNĐ Phí thay thế thẻ 100.000 VNĐ Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh 200.000 VNĐ Phí chọn số thẻ 500.000 VNĐ Phí thay thế thẻ mất trộm/thất lạc 250.000 VNĐ Phí gia hạn thẻ Miễn phí Phí thay đổi hạn mức thẻ 100.000 VNĐ Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ 100.000 VNĐ Phí thay đổi tài sản bảo đảm 100.000 VNĐ Phí thay đổi sản phẩm thẻ 399.000 VNĐ Phí thu nợ tự động Thu nợ tối thiểu: Miễn phí
Thu nợ tối đa: 10.000
Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản tiền gửi trả tiền (ko vận dụng đối với tài khoản e-saving) đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 02 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch trả tiền tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 05 triệu đồng Phí thu nợ tự động ko thành công 10.000 VNĐ Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch 100.000 VNĐ Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện 50.000 VNĐ Phí nhà sản xuất nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend) 50.000 VNĐ Phí thiết lập trả góp ban sơ

1.99% – 4.99% tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp.
Phí được thu 01 lần lúc đăng ký trả góp. Phí duy trì trả góp định kỳ

0.7% – 1%/tháng tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp Phí tất toán trả góp trước hạn 2%/dư nợ trả góp còn lại (tối thiểu: 200.000 VNĐ) Phí xác nhận hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ Phí chậm trả tiền 4%/số tiền chậm trả tiền (tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa: 2.000.000 VNĐ)
Vận dụng trên toàn bộ dư nợ cuối kỳ chưa trả tiền theo thông tin của Bảng sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng. Phí vượt hạn mức 4%/Số tiền vượt hạn mức (Tối thiểu: 50.000 VNĐ) Phí khiếu nại sai 200.000 VNĐ Phí yêu cầu nhà sản xuất đặc thù 500.000 VNĐ Phí đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành lần đầu 499.000 VNĐ Phí rút tiền dư mang từ Thẻ tín dụng 3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VNĐ, ko vận dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ) Trả tiền tối thiểu: – Khoản trả góp hàng tháng (nếu mang); và
– Nợ quá hạn và/hoặc khoản vượt hạn mức tín dụng (nếu mang); và
– 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại

.

Hoặc theo tỷ lệ khác do VIB thông tin tới từng Chủ Thẻ qua email hoặc qua bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là thích hợp tùy theo từng loại sản phẩm thẻ khác nhau theo từng thời kỳ. Tỷ giá Vận dụng tỷ giá bán của đồng Đô-la Mỹ (USD) được công bố bởi VIB cùng với biên độ 50 đồng.

Điều kiện và Hồ sơ Mở thẻ tín dụng

Điều kiện mở thẻ tín dụng

Quốc tịch Người Việt Nam Liên hệ trú ngụ/làm việc Tại những tỉnh/thành thị trấn mang Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB Độ tuổi Chủ thẻ chính: từ đủ 22 tuổi tới 65 tuổi
Chủ thẻ phụ: từ đủ 15 tuổi trở lên Lịch sử tín dụng Ko mang nợ xấu trong vòng Hai năm sắp nhất Những yêu cầu khác Theo quy định VIB từng thời kỳ.

Hồ sơ mở thẻ tín dụng

Hồ sơ nhân thân Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Bản sao Hộ khẩu Hồ sơ chứng minh thu nhập Bản sao hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm và Bản gốc Sao kê lương

Trật tự đăng ký phát hành thẻ

Trật tự đăng ký phát hành thẻ

Trật tự đăng ký phát hành thẻ KH vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch sắp nhất để được hướng dẫn. Phát hành thẻ bằng phương thức điện tử  Bước 1: Đăng ký
Khách hàng truy cập website www.vib.com.vn hoặc đăng nhập ứng dụng NHĐT của VIB – MyVIB hoặc những nền tảng điện tử mà VIB liên kết để đăng ký trực tuyến và giao ước hợp đồng phát hành Thẻ tín dụng VIB:
– Khai báo những thông tin yêu cầu trên Đơn đề nghị phát hành Thẻ tín dụng Quốc tế;
– Chụp và phân phối (upload) bản chụp mặt trước, mặt sau của CMND/CCCD;
– Chụp và phân phối (upload) hình chân dung của Khách hàng;
– Chụp và phân phối (upload) những chứng từ khác theo yêu cầu (nếu mang);
– Khách hàng đọc những Điều khoản điều kiện Thẻ tín dụng VIB (trong đó bao gồm những nội dung: phạm vi chức năng sử dụng thẻ, những điều cấm theo quy định của pháp luật lúc sử dụng Thẻ), nội dung cảnh báo những hành vi ko được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng Thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử và thực hiện xác nhận lại về việc đã đọc hiểu những thông tin này đồng thời cam kết về những thông tin đã phân phối cho VIB;
– Nhập mã OTP để tiến hành giao ước hợp đồng phát hành Thẻ tín dụng VIB.
Bước 2: Tìm hiểu, thẩm định và phê duyệt
VIB thực hiện giám định, thẩm định và phê duyệt hồ sơ của KH theo quy định từng thời kỳ;
Bước 3: Phát hành Thẻ
VIB thực hiện phát hành Thẻ theo quy định từng thời kỳ;
Bước 4: Gửi thông tin phát hành Thẻ
VIB gửi thông tin tới số điện thoại/email đăng ký của KH thông tin về thẻ được phát hành bao gồm tên Tổ chức phát hành Thẻ (VIB), tên sản phẩm Thẻ, số thẻ, thời kì hiệu lực Thẻ, tên chủ Thẻ, phạm vi và chức năng sử dụng của Thẻ, những điều cấm theo quy định pháp luật lúc sử dụng Thẻ.
Bước 5: Gặp KH thu hồ sơ và giao Thẻ.
VIB thực hiện họp mặt trực tiếp Khách hàng để nhận diện, xác minh thông tin khách hàng và thu thập Đơn đề nghị phát hành Thẻ mang chữ ký của Khách hàng, chứng từ (nếu mang) đồng thời giao Thẻ nếu Khách hàng đáp ứng điều kiện của VIB.

Hạn mức giao dịch

a. Số lần giao dịch/ngày

Giao dịch trả tiền tại POS/Internet Ko giới hạn Rút tiền 5 lần/ngày

b. Rút tiền/Ứng tiền mặt

Hạn mức rút tiền mặt tại mọi thời khắc: 50% Hạn mức tín dụng Số tiền ngoại tệ/ngày: 30 triệu VNĐ

c. Trả tiền tại POS

Số tiền/lần 200 triệu đồng Số tiền/ngày Toàn bộ hạn mức khả dụng

d. Trả tiền qua Internet

Số tiền/lần 200 triệu đồng Số tiền/ngày Toàn bộ hạn mức khả dụng

e. Hạn mức dự phòng

Hạn mức dự phòng 0% – 10% Hạn mức tín dụng

Hạn mức tính theo trị giá quy đổi lúc về hệ thống quản lý thẻ VIB và bao gồm cả phí rút tiền mặt và phí chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ

Thẻ phát hành qua phương thức điện tử sẽ ko thực hiện được giao dịch rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, trả tiền quốc tế cho tới lúc hoàn thiện bộ hồ sơ mở thẻ gốc lúc nhận thẻ vật lý

Chỉ vận dụng một trong những loại lãi suất hoặc phí này đối với mỗi yêu cầu trả góp. Đối với “Phí thiết lập trả góp ban sơ” và “Phí duy trì trả góp định kỳ”: Mức phí cụ thể tùy theo từng nhóm Chủ thẻ và được VIB thông tin cho từng Chủ thẻ lúc tham gia chương trình Lưu ý: Đối với Thẻ tín dụng điện tử (Virtual card), hạn mức giao dịch tối đa ko vượt quá 50 triệu đồng/lần (ko vận dụng đối với giao dịch qua MyVIB và Internet banking).

Was this helpful?

0 / 0

Bạn đang đọc bài viết từ chuyên mục Tài chính tại website https://tungchinguyen.com.