Biểu phí và Điều khoản điều kiện VIB Online Plus

Biểu phí

Hiệu lực từ ngày 11/01/2022
Biểu phí bên dưới đã bao gồm VAT, trừ các phí thuộc đối tượng miễn VAT theo quy định từng thời kỳ

Lãi suất

Lãi suất áp dụng cho các giao dịch mua sắm Miễn lãi lên đến 45 ngày
3%/tháng cho 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu
2.83% – 3.33%/tháng cho các tháng tiếp theo Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền 3%/tháng cho 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu
2.83% – 3.33%/tháng cho các tháng tiếp theo Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút/ứng tiền mặt qua máy POS tại chi nhánh/phòng giao dịch VIB 1.25% – 1.50%/tháng (*)
(*) Mức lãi suất cụ thể tùy theo từng nhóm Chủ thẻ và được VIB thông báo cho từng Chủ thẻ khi tham gia chương trình. Lãi suất áp dụng cho các giao dịch trả góp tại Đơn vị chấp nhận thẻ bất kỳ (***) 1%/tháng tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp. Sử dụng thẻ thông minh để được miễn lãi cho các giao dịch mua sắm Ngày đến hạn thanh toán của Quý khách là 15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê. VIB sẽ không tính lãi trên các giao dịch mua sắm nếu Quý khách thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán. Đối với các giao dịch rút tiền mặt, lãi sẽ được tính từ ngày giao dịch. Số tiền lãi tối thiểu Không áp dụng

Phí

Phí phát hành Miễn phí Phí thường niên thẻ chính 499.000 VNĐ Phí thường niên thẻ phụ 299.000 VNĐ Phí ứng/rút tiền mặt 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ) Phí quản lý giao dịch ngoại tệ 3.5% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 0.8% (tối thiểu: 1.000 VNĐ) Phí phát hành/cấp lại mã PIN giấy 50.000 VNĐ Phí phát hành lại thẻ 100.000 VNĐ Phí thay thế thẻ 100.000 VNĐ Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh 200.000 VNĐ Phí chọn số thẻ 500.000 VNĐ Phí thay thế thẻ mất cắp/thất lạc 250.000 VNĐ Phí gia hạn thẻ Miễn phí Phí thay đổi hạn mức thẻ 100.000 VNĐ Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ 100.000 VNĐ Phí thay đổi tài sản bảo đảm 100.000 VNĐ Phí thay đổi sản phẩm thẻ 399.000 VNĐ Phí thu nợ tự động Thu nợ tối thiểu: Miễn phí
Thu nợ tối đa: 10.000
Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản tiền gửi thanh toán (không áp dụng đối với tài khoản e-saving) đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 02 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch thanh toán tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 05 triệu đồng Phí thu nợ tự động không thành công 10.000 VNĐ Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch 100.000 VNĐ Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện 50.000 VNĐ Phí dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend) 50.000 VNĐ Phí thiết lập trả góp ban đầu (***) 1.99% – 4.99% tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp.
Phí được thu 01 lần khi đăng ký trả góp. Phí duy trì trả góp định kỳ (***) 0.7% – 1%/tháng tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp Phí tất toán trả góp trước hạn 2%/dư nợ trả góp còn lại (tối thiểu: 200.000 VNĐ) Phí xác nhận hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ Phí chậm thanh toán 4%/số tiền chậm thanh toán (tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa: 2.000.000 VNĐ)
Áp dụng trên toàn bộ dư nợ cuối kỳ chưa thanh toán theo thông báo của Bảng sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng. Phí vượt hạn mức 4%/Số tiền vượt hạn mức (Tối thiểu: 50.000 VNĐ) Phí khiếu nại sai 200.000 VNĐ Phí yêu cầu dịch vụ đặc biệt 500.000 VNĐ Phí đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành lần đầu 499.000 VNĐ Phí rút tiền dư có từ Thẻ tín dụng 3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VNĐ, không áp dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ) Thanh toán tối thiểu: – Khoản trả góp hàng tháng (nếu có); và
– Nợ quá hạn và/hoặc khoản vượt hạn mức tín dụng (nếu có); và
– 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại(*).
(*)Hoặc theo tỷ lệ khác do VIB thông báo đến từng Chủ Thẻ qua email hoặc qua bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là phù hợp tùy theo từng loại sản phẩm thẻ khác nhau theo từng thời kỳ. Tỷ giá Áp dụng tỷ giá bán của đồng Đô-la Mỹ (USD) được công bố bởi VIB cộng với biên độ 50 đồng.

Điều kiện và Hồ sơ Mở thẻ tín dụng

Điều kiện mở thẻ tín dụng

Quốc tịch Người Việt Nam Địa chỉ cư trú/làm việc Tại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB Độ tuổi Chủ thẻ chính: từ đủ 22 tuổi đến 65 tuổi
Chủ thẻ phụ: từ đủ 15 tuổi trở lên Lịch sử tín dụng Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất Các yêu cầu khác Theo quy định VIB từng thời kỳ.

Hồ sơ mở thẻ tín dụng

Hồ sơ nhân thân Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Bản sao Hộ khẩu Hồ sơ chứng minh thu nhập Bản sao hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm và Bản gốc Sao kê lương

Quy trình đăng ký phát hành thẻ

Quy trình đăng ký phát hành thẻ

Quy trình đăng ký phát hành thẻ KH vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được hướng dẫn. Phát hành thẻ bằng phương thức điện tử  Bước 1: Đăng ký
Khách hàng truy cập website www.vib.com.vn hoặc đăng nhập ứng dụng NHĐT của VIB – MyVIB hoặc các nền tảng điện tử mà VIB liên kết để đăng ký trực tuyến và giao kết hợp đồng phát hành Thẻ tín dụng VIB:
– Khai báo các thông tin yêu cầu trên Đơn đề nghị phát hành Thẻ tín dụng Quốc tế;
– Chụp và cung cấp (upload) bản chụp mặt trước, mặt sau của CMND/CCCD;
– Chụp và cung cấp (upload) hình chân dung của Khách hàng;
– Chụp và cung cấp (upload) các chứng từ khác theo yêu cầu (nếu có);
– Khách hàng đọc các Điều khoản điều kiện Thẻ tín dụng VIB (trong đó bao gồm các nội dung: phạm vi chức năng sử dụng thẻ, các điều cấm theo quy định của pháp luật khi sử dụng Thẻ), nội dung cảnh báo các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng Thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử và thực hiện xác nhận lại về việc đã đọc hiểu các thông tin này đồng thời cam kết về các thông tin đã cung cấp cho VIB;
– Nhập mã OTP để tiến hành giao kết hợp đồng phát hành Thẻ tín dụng VIB.
Bước 2: Đánh giá, thẩm định và phê duyệt
VIB thực hiện đánh giá, thẩm định và phê duyệt hồ sơ của KH theo quy định từng thời kỳ;
Bước 3: Phát hành Thẻ
VIB thực hiện phát hành Thẻ theo quy định từng thời kỳ;
Bước 4: Gửi thông báo phát hành Thẻ
VIB gửi thông báo đến số điện thoại/email đăng ký của KH thông tin về thẻ được phát hành bao gồm tên Tổ chức phát hành Thẻ (VIB), tên sản phẩm Thẻ, số thẻ, thời gian hiệu lực Thẻ, tên chủ Thẻ, phạm vi và chức năng sử dụng của Thẻ, các điều cấm theo quy định pháp luật khi sử dụng Thẻ.
Bước 5: Gặp KH thu hồ sơ và giao Thẻ.
VIB thực hiện gặp mặt trực tiếp Khách hàng để nhận biết, xác minh thông tin khách hàng và thu thập Đơn đề nghị phát hành Thẻ có chữ ký của Khách hàng, chứng từ (nếu có) đồng thời giao Thẻ nếu Khách hàng đáp ứng điều kiện của VIB.

Hạn mức giao dịch

a. Số lần giao dịch/ngày

Giao dịch thanh toán tại POS/Internet Không giới hạn Rút tiền 5 lần/ngày

b. Rút tiền/Ứng tiền mặt

Hạn mức rút tiền mặt tại mọi thời điểm: 50% Hạn mức tín dụng Số tiền ngoại tệ/ngày: 30 triệu VNĐ (*)

c. Thanh toán tại POS

Số tiền/lần 200 triệu đồng Số tiền/ngày Toàn bộ hạn mức khả dụng

d. Thanh toán qua Internet

Số tiền/lần 200 triệu đồng Số tiền/ngày Toàn bộ hạn mức khả dụng

e. Hạn mức dự phòng

Hạn mức dự phòng 0% – 10% Hạn mức tín dụng (*) Hạn mức tính theo giá trị quy đổi khi về hệ thống quản lý thẻ VIB và bao gồm cả phí rút tiền mặt và phí chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
(**) Thẻ phát hành qua phương thức điện tử sẽ không thực hiện được giao dịch rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế cho đến khi hoàn thiện bộ hồ sơ mở thẻ gốc khi nhận thẻ vật lý
(***) Chỉ áp dụng một trong các loại lãi suất hoặc phí này đối với mỗi yêu cầu trả góp. Đối với “Phí thiết lập trả góp ban đầu” và “Phí duy trì trả góp định kỳ”: Mức phí cụ thể tùy theo từng nhóm Chủ thẻ và được VIB thông báo cho từng Chủ thẻ khi tham gia chương trình Lưu ý: Đối với Thẻ tín dụng điện tử (Virtual card), hạn mức giao dịch tối đa không vượt quá 50 triệu đồng/lần (không áp dụng đối với giao dịch qua MyVIB và Internet banking).

Chào quý độc giả, Em là Tùng Chi, đây là một website chuyên nghiên cứu & biên tập các nội dung chủ đề nấu ăn Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dựa vào kiến thức chuyên môn cũng như khả năng thu thập thông tin từ những nguồn uy tín nhất để cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất mà bạn đọc đang quan tâm.Hy vọng những nội dung Chi cập nhật lên website sẽ giúp được bạn nhiều nhé. Em chúc bạn đọc thật khỏe mạnh, hạnh phúc với gia đình nhỏ tuyệt vời.

Related Posts

Ví Paypal Liên kết với những ngân hàng nào? Cách liết kết và hủy bỏ

Hiện nay với công nghệ tiên tiến thì việc mua hàng online và thanh toán qua ví Paypal, phương thức  thanh toán này được sử dụng khá…

Vay thế chấp sổ đỏ MBBank (Quân đội) lãi suất ưu đãi T9/2022

Vay thế chấp sổ đỏ MBBank tháng 9/2022 lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,99%/năm, thời gian vay tối đa 20 năm, hỗ trợ 100% nhu cầu….

Dự án Lavilla Green City có phải là dự án “sạch” không?

Lavilla Green City sở hữu vị trí và quy mô xây dựng khá ấn tượng tại Tp. Tân An, tỉnh Long An. Bên cạnh việc quan tâm…

Top 21 Kênh Bán Hàng Online Hiệu Quả Nhất Hiện Nay?

TOP 21 KÊNH BÁN HÀNG ONLINE HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY? Bài viết được cập nhật mới vào tháng 12/2020, bổ sung thêm vài kênh bán hàng…

5 thông tin cực chuẩn về dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Khái niệm về dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế là dịch vụ chuyển phát từ nước này sang nước…

Hướng dẫn viết CV xin việc tiếng Anh chuẩn nhất 2022

Những nội dung chính trong bản CV xin việc tiếng Anh Khi muốn tìm việc làm tại nước ngoài hoặc các công việc tại các công ty…